NEMO arkkitehdit
on palkittu arkkitehti- ja suunnittelutoimisto Helsingissä. Parannamme arkea kauniin, kestävän ja arvokkaasti ikääntyvän muotoilun avulla, mittakaavasta riippumatta.

lue lisää →
Väinämöisenkatu 15 LH 1
Maria +358503084152 Jussi +358405481093

Objektit

Kokonaisuus rakentuu pienistä yksityiskohdista ja jokainen detalji on meille tärkeä. Suunnittelemamme huonekalut ja esineet on tehty käytettäväksi, kosketettaviksi ja helposti lähestyttäväksi. Suunnittelijoina ekologisuus on meille ensisijaista ja vältämme materiaaleja, jotka kuormittavat ympäristöä. Suunnittelemamme kalusteet kestävät aikaa ja patinoituvat kauniisti sukupolvelta toiselle.

Interiöörit

Luomme tiloja, jotka jäävät mieleen ja joihin asiakkaat haluavat palata uudelleen. Interiöörit ovat asiakkaidemme omia ympäristöjä: ne tukevat liiketoimintaa ja tekevät arjesta kauniimman ja viihtyisämmän. Kaupallisissa interiööreissä elämyksellisyys ja käytännöllisyys ovat ensiarvoisen tärkeitä. Suunnittelemamme sisätilat kestävät aikaa ja ovat helposti muuntautuvia, tarjoten asiakkaillemme mahdollisimman paljon itsenäisyyttä laadusta tinkimättä.

Näyttelyt

Näyttelysuunnittelun tavoitteena on tarinoiden kertominen ja tiedonvälittäminen elämyksellisesti. Hyvä näyttely haastaa kävijää ajattelemaan itse. Tiedon välittäminen tapahtuu kokemusten kautta, mikä tekee tiedon omaksumisesta helpompaa ja mielenkiintoisempaa. Olemme luoneet suositun Habitarematerials - näyttelykonseptin, jonka lähtökohtana on luoda mahdollisimman kattava, leikkisä ja osallistava materiaalikirjasto näyttelyvieraille. Hyvä näyttely haastaa kävijöitä ajattelemaan ja avaa uusia näkökulmia maailmaan.

Rakennukset

Rakentaminen vaatii huolellista pohjatyötä, sillä päätökset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Suunnittelemme tiloja ja rakennuksia asiakkaille ottaen huomioon paikan luonteen, ilmaston, kulttuurin ja tulevat sukupolvet. Kohtelemme vanhoja materiaaleja ja rakenteita sekä kulttuurisina että fyysisinä resursseina. Korjausrakentamisessa jätämme tekemättä niin paljon kuin mahdollista ja pyrimme hyödyntämään ympäristön omia rakennusosia ja kierrätettyjä materiaaleja. Korjauskelpoiset ratkaisut kestävät varmemmin sukupolvien yli.

Alueet

Kaupunkisuunnittelu on ennen kaikkea tulevaisuuden suunnittelua. Kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelussa lähtökohtamme on ihmiskeskeisyys ja inhimillisyys. Ympäristön täytyy tukea ihmisten positiivista vuorovaikutusta ja olla osa kaupunkien ekosysteemiä. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen kaupunkiympäristössä vaatii monialaista yhteistyötä maisema-arkkitehtien ja alue-ekologien kanssa.

Tutkimukset

Rakennushistorialliset selvitykset ovat rakennetun ympäristön tarinoiden tekemistä näkyväksi. Mitä enemmän tiedämme ympäristöstämme, sitä paremmin osaamme sitä myös arvostaa. Rakennushistorialliset selvitykset laaditaan usein korjaus- tai muutosrakentamisen avuksi, mutta teemme dokumentaatiota purettavista rakennuksista myös museoiden arkistoihin. Käytännössä selvitystyö tapahtuu arkistoja ja kohdetta tutkimalla, inventoimalla ja dokumentoimalla. Lopputuloksena on hyvä yleiskuva kohteen rakenteista, käyttötarkoituksesta, muutoksista ja rakennustaiteellisista arvoista.

Arkisto