Keravan keskuskoulu

Kyläyhteisölle koulu on enemmän kuin rakennus.
mikä
suppea rakennushistoriallinen selvitys
missä
Kerava
milloin
2018
laajuus
asiakas
Keravan kaupunki
valmistaja
yhteistyössä
Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, Keravan museo
valokuvat
Historiallinen kuva: Veijo Laine, 1953-1959, Finna. Muut: NEMO arkkitehdit Oy
Keravan kaupunki tilasi suppean rakennushistoriallisen selvityksen keskuskoulusta, kun sen tulevaisuutta pohdittiin sisäilmaongelmien vuoksi.
Keskuskoulu rakennettiin kesken talvisodan vuonna 1940. Koulu toimi valmistumisensa jälkeen myös sotasairaalana. Koulu on toiminut elokuusta 1940 lähtien alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan ja toiminut harrastus- ja kulttuuritilana keravalaisille. Keskuskoulu on hyvä esimerkki aikansa funktionaalisesta kouluarkkitehtuurista. Keskuskoulu edustaa 1930-luvulta lähtien yleistynyttä koulutyyppiä, jossa eri toiminnot on sijoitettu omiin siipiinsä: opetustilat toiseen ja juhla- sekä voimistelusali toiseen. Osien liitososassa on sisäänkäynti auloineen, joka on arkkitehtonisesti tärkeä.
Vaikka koulua on korjattu vuosien varrella, sen alkuperäistä arkkitehtuuria ei ole tuhottu missään vaiheessa. Rakennus on suojeltu ajantasa-asemakaavassa vuodelta 2000 merkinnällä sr-7. Merkintä tarkoittaa, että se on rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas rakennus.
Keskuskoulun arkkitehtuuri on säilynyt hyvin tähän päivään saakka. Koulu näyttää ulkoapäin rapistuneelta, koska se on ollut tyhjillään jo muutaman vuoden ja julkisivut kaipaavat kunnostusta. Keskuskoulu on tärkeä myös kaupunkilaisten kollektiivisen muistin kannalta: Keravalla ei ole säilynyt useita ennen sotia rakennettuja rakennuksia. Kouluun liittyy monen kaupunkilaisen elämän tärkeät vuodet ja se on ollut luonteva kokoontumis- ja harrastuspaikka laajemmallekin joukolle kuin koulun oppilaille.

Arkisto