Kulosaaren ostoskeskus

1960-luvun elämäntavan edustajan rakennushistoriallinen selvitys.
mikä
suppea rakennushistoriallinen selvitys
missä
Kulosaari, Helsinki
milloin
2018
laajuus
asiakas
Premico Oy
valmistaja
yhteistyössä
Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, Helsingin kaupunki ja Kaupungin museo
valokuvat
Historialliset kuvat: Arkkitehti -lehti 121960
Kulosaaren ostoskeskuksesta tehtiin suppea rakennushistoriallinen selvitys osana ostoskeskuksen alueen kehityssuunnitelmia.
Ostoskeskukset tulivat Suomeen uuden amerikkalaisen kaupunkisuunnittelun myötä. Autoilun yleistyminen sai aikaan suburbanisaation: ihmiset muuttivat pienempiin keskuksiin kauemmaksi kaupunkien keskustoista saadakseen ympärilleen enemmän tilaa. Asumalähiön keskuksena oli ostoskeskus, joka oli tuolloin 1950-1960 -luvuilla aivan uusi rakennustyyppi. Kulosaaren ostoskeskus rakennettiin vuonna 1960 ostoskeskusten rakentamisen kulta-aikaan. 
Kulosaaren ostoskeskuksen arkkitehtuuri on laadukasta: se on kestänyt hyvin aikaa muotokielensä osalta. Ostoskeskus on hieno esimerkki niin rakennustyyppinä kuin laajemminkin oman aikakautensa arkkitehtuurin edustaja. Arkkitehtuurissa on nähtävissä 1950–1960-lukujen arkkitehtuurin leimallisia piirteitä. Rakennuksen erilliset massat ovat selkeitä, ne ovat tasakattoisia ja niiden linjat ovat suoria. Arkkitehti Erkki Karvinen on korostanut horisontaalisuutta ja vaakalinjoja levein valkoisin otsapinnoin. Rakennus on kokonaisuudessaan veistosmainen. Ostoskeskuksessa ja etenkin sen sisäpihassa on hyvin ihmisläheinen ja miellyttävä mittakaava. Rakennuksen detaljit ovat toteutettu kauniisti ja sen rakenteet ovat siroja. 
Ostoskeskus on säilynyt ulkoisesti varsin hyvin. Suurempia korjauksia ei ole tehty, vaan toimenpiteet ovat olleet luonteeltaan ylläpitokorjausta. Julkisivumateriaaleistakin suurin osa on alkuperäisiä. Ostoskeskuksen rakenteet ovat kuitenkin päässeet erittäin huonoon kuntoon ja vaatisivat laajamittaisia korjauksia, jotka käyvät ilmi rakennuksen kuntotutkimuksesta.

Arkisto